Дивотински манастир „Св. Троица“

Дивотински манастир „Св. Троица“: Изградихме подпорна стена, обновихме сградата на трапезарията и построихме храм „Св. Седемдесет апостоли“.