Стандарти

09/05/2016

Система за управление на качеството ISO 9001-2008
Система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001-2007
Система за опазване на околната среда ISO 14001-2005