СТРЕЗА” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

„СТРЕЗА ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„СТРЕЗА ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077-1261-C01 по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Договорът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 60 990,00 лв., от които 51 841.50 лв. европейско и 9 148.50 лв. национално съфинансиране.Проектът стартира на 25.02.2021г. и е с продължителност 3 месеца.