Толпоизолиране и саниране на фасадата на МВР Болница – гр. София

Толпоизолиране и саниране на фаса дата на МВР Болница – гр. София